Onlangs was het in China weer raak. In de miljoenenstad Harbin was de hoeveelheid smog dusdanig groot dat het dagelijks leven in de stad voor een groot deel werd platgelegd. Hoewel we allemaal de mistige beelden van tv kennen, weten maar weinig mensen wat smog eigenlijk is en welke gezondheidsrisico’s eraan verbonden zijn. Laten we deze zaken eens nader bespreken.

Wat is smog?

Smog is een opeenhoping van luchtverontreinigende stoffen. Het is een combinatie van ozon, zwaveldioxide, fijn stof en stikstofdioxide. Dergelijke stoffen worden zowel door de mens als door moeder natuur geproduceerd. Met name weersomstandigheden kunnen ertoe leiden dat de stoffen zich kunnen ophopen in de lucht, waardoor er smogvorming ontstaat. Dit is dan ook de reden waarom weersvooruitzichten met normale windkrachten zo luid juichend worden ontvangen in steden waar smogoverlast is. Immers, de wind kan de verontreinigde lucht afvoeren en daarmee de hoeveelheid smog laten afnemen.

Wanneer er veel vervuilende stoffen in de lucht zitten en het windstil is, kan smog eenvoudig ontstaan.

Welke gezondheid risico’s zijn aan smog verbonden?

Allereerst is het goed om te weten dat smog sowieso niet gezond is. Hoewel de ene persoon er meer last van kan hebben dan de ander, kunnen er wel degelijk risico’s aan de blootstelling van smog verbonden zijn. De omvang van deze risico’s is afhankelijk van de duur en de mate waarin je wordt blootgesteld aan de verontreinigde lucht. Het is dan ook goed om te weten dat de kans om in Nederland aan smogconcentraties te worden blootgesteld waarbij nadelige effecten aan de gezondheid kunnen optreden minimaal is.

Voorbeelden van klachten die kunnen ontstaan als gevolg van blootstelling aan smog, zijn onder andere irritaties aan keel, neus en ogen. Daarnaast kunnen mensen die last hebben van astma of COPD meer last krijgen van deze longziektes.

Post Navigation