De-hersenen-van-de-mensEen CVA is natuurlijk op zichzelf al erg vervelend. Je hebt een zere nare en enge ervaring, wat in sommige gevallen een bijna dood ervaring kan zijn, en vervolgens krijg je een hele zware operatie. De operatie is misschien wel het minst erge van een CVA. De periode erna, de herstelperiode, kan zomaar het zwaarste zijn van de operatie. De revalidatie na CVA is zeker niet gemakkelijk. Onder andere doordat je een aantal gevolgen van de CVA zal moeten overbruggen. Deze gevolgen kan je onderverdelen in lichamelijke en geestelijke gevolgen.

Lichamelijk

De lichamelijke gevolgen zijn er in aantal minder dan de geestelijke gevolgen. Een van de mogelijke gevolgen van een een CVA is verlamming. Verlamming kan je onderverdelen in hemiplegie, waar één zijde van je lichaam volledig is verlamd, en hemiparese, waar één zijde van je lichaam gedeeltelijk is verlamd of waar je spierkracht ben verloren. Door verlamming kan het zijn dat je aan de verlamde kant van het lichaam bepaald soorten gevoeld, bijvoorbeeld pijn of warmte, minder goed tot niet meer voelt. Een andere gevolg van verlamming kan zijn incontinentie of niet goed uit kunnen plassen.

Een ander mogelijk gevolg van een CVA is hermianopsie. Hierbij is de helft van het gezichtsveld uitgevallen. Dit komt door de beschadiging in de hersenen. Met je ogen is waarschijnlijk niks mis.

Daarnaast kan CVA epilepsie als gevolg hebben. De risicoperiode voor epilepsie zijn de eerste maanden na de de beroerte. Je kan deze aanvallen geheel of gedeeltelijk hebben.

Al deze lichamelijke aandoeningen zorgen ervoor dat je niet meer fit ben. Ook hier moet je dus op letten. Daarom zijn er zogenoemde ‘Leef je leven fit’ tips die je helpen om fit te blijven, onder andere na dergelijke gevallen.

Geestelijk

De geestelijke stoornissen zijn er een aantal. Ook deze zijn onder te verdelen in een aantal groepen. Zo zijn er de cognitieve gevolgen. Hierbij moet je denken aan geheugenstoornissen  en concentratiestoornissen. Je kan opgeslagen stoornissen niet meer goed oproepen. Je hoort dan ook vaak dat mensen niet meer weten hoe het ongeluk verliep.

Andere mogelijke gevolgen zijn die op het gebied van communicatie. Zo kan je last krijgen van taal- en/of spraakstoornissen. De spraakstoornis kan een gevolg zijn van de verlamming, omdat de spieren van je mond ook verlamd zijn. Vaak wordt de spraak dan moeilijk te verstaan.

Verder kan een CVA ook gedragsmatige en emotionele gevolgen hebben. Zo kan je minder goed leren van de ervaringen die je opdoet kan heb je mogelijk verlies van zelfredzaamheid. Dat laatste leid nog wel eens tot terugtrekking van jezelf. Bij emotionele schade moet je denken aan depressieve stemmingen of een overmatige vrolijkheid. Je emoties zijn dan niet altijd geschikt voor de situatie waar in je zit. Het is dus belangrijk dat patiënten hierbij worden geholpen. Revalidatiecentra zoals Medifit helpen die patiënten hier gelukkig vaak bij.

Post Navigation